ساوالان خبر:  آرام حلیم در جلسه ستاد بحران شهرستان بیله سوار با تبریک ماه رجب و ولادت پیشوای مسلمانان جهان اسلام حضرت علی(ع) و روز پدر اظهار کرد: متاسفانه در بخش کشاورزی دیم ۹۵ میلیارد تومان و دربخش تولیدات دامی ۳۳ میلیارد تومان خسارت وارد شده است که این رقم برای این منطقه بسیار ناراحت کننده است.

وی با بیان اینکه شهرستان بیله سوار به انبار غله استان اردبیل معروف است، گفت: با این میزان خسارت وارد شده حاصل از خشکسالی به مزارع کشاورزی وتولیدات دامی این شهرستان کشاورزان ما با مشکل عمده ای مواجه می شوند که ضرورت دارد در این زمینه فرهنگ بیمه در بخش کشاورزی ترویج و گسترش یابد.